Prezidentas:

Martynas Makelis

Taryba:
Jurgita Stipinaitė, Vaidas Bernotas, Evaldas Jonikas, Vytenis Zagorskis